Tłumaczenia przysięgłe

W ofercie biura tłumaczeń Language Partner znajdują się tłumaczenia przysięgłe. Są to tłumaczenia uwierzytelnione, czyli takie, które muszą zostać uwierzytelnione przez tłumaczy przysięgłych. Przekład tego typu jest wymagany w przypadku dokumentacji sądowej oraz takiej, która ma moc prawną – dotyczy to m.in. dyplomów i świadectw, aktów sprzedaży lub kupna, dokumentów wizowych, dotyczących zmiany stanu cywilnego czy adresu zameldowania. Takie tłumaczenie musi zostać podpisane i poświadczone pieczęcią przez osobę realizującą zlecenie ze wskazaniem języka, w zakresie którego ma uprawnienia do tłumaczenia.

Fotolia_164326172_Subscription_XXL123